Class 1974


Quick Link to
5S1
5S2
5A1

5S1

Aw Kuan Yoon
Chai Hen Kong
Chan Keng Sam
Cheah Teik Yee
Chin Wah On
Choe Pak Kwai
Chong Khek Nyen
Choo Chin Fatt
Chow Chee Fai
Chow Choon Fee
Chow Sze Cheen
Choy Cheong Wai
Choy Yau Kee
Chuah Cheng Sun
Fong Kar Chai
Foong Tai Chuan
Foong Thai Kwong
Foong Wai Boon
Koit Sim Siang
Lam Wai Mun
Lam Yee Cheong
Lai Kee Ming
Lau Kok Jun
Lee Chin Keong
Lee Hang Kuing
Lee Soo Peng
Lee Teck Wai
Leong Choy
Leong Peng Chow
Liew Chee Hoong
Liew Chee Ken
Liew Yau Chye
Lim Sin Hin
Loh Han Yee
Ng Kin Yuen (Sakai)
Mah Tat Sing
Oon Su Min (Pilot)
Phoon Kian Teong
Teoh Seng Foo
Toh Chuan Guan, Francis (Ah Tok)
Too Teh Hsin
Yong Sin Yin
Yau Kok Wan

5S2

Chan Fan Onn
Chan Kai Heng
Chin Tet Kheong
Chin Tuck Kheong
Chin Yoke Fatt
Chin Yoong Voon
Chong Hoe Mun
Chong Loon Siook
Chong Yoon Phin
Chow San Fat
Chuah Chin Aik
Chuah Chow Kiat
Chung Fook Kwong
Lam Sam Woh
Lam Wan Hor
Lam Yook Chun
Lee Kok Chee
Leong Shin Chong
Lew Tim King
Lim Chin
Loo Chee Keing
Loo Chin Aun
Mak Soon Yee
Ng Kim Huat
Seah Siew Choon
Teh Paik Chuan
Teng Fook Kheong
Wong Chee Sum
Yap Tsok Khean

5A1

Aw Chuan Wai
Cheang Kam Fatt
Cheong Ah Kow
Chin Thin Leong
Chock Kam Fook
Chong Swee Kong
Chuah Seong Chin
Foo Chou Yan
Foo See Tong
Ho Kam Weng
Khor Aik Chooi
Ko Thin Sung
Kong Peng Cheong
Kow Yan Choy
Lau Chew Hoy
Lau Kim Jit
Lee Kah Choy
Leong Kam Yuen
Loh Min Foo
Loo Fat Kiat
Lye Thim Mun
Ng Kok Hoong
Ng Tiaw Kun
Ooi Boon Huei
Sang Kok Foo
Tan Hin Ngan
Tang Ban Chuan
Teh Kok Chai
Sham Yaw Ming
Siao Lee Peng
Teoh Hock Kuang
Wong Sue Fatt
Wang Wan Kong
Wong Weng Fook
Yap Yoong Lim
Yeong Hing Kwong
Yew Teck San